Acc #60118: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Zed Lôi Kiếm

 • Nunu & Willump Máy

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Jax

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed