Acc #60120: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Ashe

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Cho'Gath

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Ziggs

 • Jinx

 • Zed

 • Acc #59939
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 2510 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56674
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 818 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56427
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 7 - Còn 120 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56026
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 3 - Còn 1958 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56013
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1114 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #56012
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 5545 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55929
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 75 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55658
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 1750 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM