Acc #60124: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Tristana

 • Veigar

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Yasuo

 • Jinx

 • Acc #55929
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 75 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55643
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 150 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #55591
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 930 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #54951
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 537 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #54907
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 930 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #54763
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 520 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM