Acc #64355: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Caitlyn Tiệc Bể Bơi

 • Brand Hỏa Linh

 • Garen Biệt Kích

 • Lee Sin Thầy Dòng

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Evelynn

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Leona

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #61831
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 117 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61639
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 2590 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #60888
  Rank Đơn: Sắt IVKhung: ĐồngTướng: 27 - Còn 2860 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #59685
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1920 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #59644
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 1869 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #59499
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 36 - Còn 2808 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #59401
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 31 - Còn 3940 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Bạc IVLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #59079
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 39 - Còn 2121 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM