Acc #64417: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kha'Zix Máy Móc

 • Riot Kayle

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Warwick

 • Jax

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Katarina

 • Nasus

 • Udyr

 • Garen

 • Xerath

 • Volibear

 • Kha'Zix

 • Jayce

 • Acc #68611
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 62 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68585
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 80 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68584
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 751 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68538
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 4618 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 9
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68485
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2730 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68478
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 1360 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68470
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 220 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #68453
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 3255 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM