Acc #65048: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SKT T1 Renekton

 • Fiddlesticks Cướp Biển

 • Nasus Pha-ra-ông

 • Riven Đặc Nhiệm Đỏ

 • Warwick Nanh Lửa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Nocturne

 • Renekton

 • Skarner

 • Nasus

 • Garen

 • Riven

 • Vi

 • Acc #68536
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 3804 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68509
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 4444 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68508
  Rank Đơn: Sắt IKhung: ĐồngTướng: 49 - Còn 322 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Đồng ILinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68502
  Rank Đơn: Sắt IIIKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 1375 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Bạc IIILinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68477
  Rank Đơn: Sắt IKhung: ĐồngTướng: 30 - Còn 1594 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68471
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 30 - Còn 330 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 4
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68459
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 79 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 3
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68458
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 53 - Còn 4856 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM