Acc #65692: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Jax Ngư Ông

 • Annie Kinh Dị

 • Morgana Phù Thủy

 • Malphite Hộ Pháp Không Gian

 • Cassiopeia Bất Diệt

 • Annie Gô-tích

 • Fizz Hư Không

 • Shyvana Lửa Đen

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Cassiopeia

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Shyvana

 • Fizz

 • Yasuo

 • Kindred

 • Zed

 • Aphelios

 • Acc #54241
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1017 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #64204
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1173 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #63324
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 4724 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #63319
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 53 - Còn 2675 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #63312
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 42 - Còn 5152 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #63309
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 6776 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #63308
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 48 - Còn 3856 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #62506
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 22 - Còn 320 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM