Acc #66167: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Tristana Cướp Biển

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Rammus

 • Janna

 • Taric

 • Caitlyn

 • Brand

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen