Acc #67647: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Nidalee Pha-ra-ông

 • Poppy Thợ Rèn

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Corki

 • Veigar

 • Lee Sin

 • Nidalee

 • Poppy

 • Garen

 • Bard

 • Acc #67615
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 7025 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66801
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 8 - Còn 2584 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66772
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 2225 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66766
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 3850 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66759
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 16 - Còn 2260 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66725
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 360 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66721
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 7250 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #66706
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 1420 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM