Acc #68305: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Teemo Phi Hành Gia

 • Master Yi Thiên Kiếm

 • Yi Người Tuyết

 • Annie Gấu Trúc

 • Nunu & Willump Máy

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Cho'Gath

 • Janna

 • Blitzcrank

 • Rumble

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Volibear

 • Yasuo

 • Aatrox