Acc #68440: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Gangplank Đặc Nhiệm

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Gangplank

 • Blitzcrank

 • Katarina

 • Maokai

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Garen

 • Lux

 • Graves

 • Yasuo

 • Vel'Koz

 • Zed