Acc #68470: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SKT T1 Renekton

 • Garen Huyết Kiếm

 • Olaf

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Warwick

 • Jax

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Renekton

 • Rumble

 • Garen

 • Darius