Acc #68509: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Riven Vũ Khí Tối Thượng

 • Ngạo Kiếm Riven

 • Lux Vệ Binh Pyjama

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Aatrox Máy Móc

 • Annie Gô-tích

 • Aatrox Công Lý

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Vladimir

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Kassadin

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Yasuo

 • Aatrox

 • Acc #71732
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 540 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM