Acc #69121: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Leona

 • Shen Vũ Khí Tối Thượng

 • Garen Long Tướng

 • Master Yi Thiên Kiếm

 • Zilean Huyết Nguyệt

 • Brand Hỏa Linh

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Darius Vũ Khí Sinh Học

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Zilean

 • Irelia

 • Caitlyn

 • Brand

 • Nidalee

 • Garen

 • Leona

 • Shen

 • Darius

 • Kayn

 • Yasuo

 • Acc #69019
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 1085 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #68396
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 890 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #58772
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 410 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM