Acc #69166: Khung Chưa có khung - Rank Bạc I

 • riven thần kiếm

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • SIÊU PHẨM: Fiora

 • Riven Giả Lập

 • Annie Siêu Nhân Thiên Hà

 • Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng

 • Miss Fortune Giả Lập

 • Riven Long Kiếm

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Lee Sin Tiệc Bể Bơi

 • SKT T1 Lee Sin

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Brand Hỏa Linh

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Yasuo Cao Bồi

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Caitlyn

 • Renekton

 • Brand

 • Lee Sin

 • Pantheon

 • Garen

 • Riven

 • Ahri

 • Fiora

 • Zac

 • Yasuo

 • Illaoi

 • Acc #73003
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 6740 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72875
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5391 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72805
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6505 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM