Acc #69326: Khung Đồng - Rank Sắt III

 • K/DA Akali

 • Riven Vũ Khí Tối Thượng

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Zed Hội Tử Thần

 • Cô Giáo Fiora

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Đâu Phải Blitzcrank

 • Akali Y Tá

 • Alistar Cao Bồi

 • Alistar Địa Ngục

 • Zed Lôi Kiếm

 • Akali Huyết Nguyệt

 • Garen Đô Đốc Độc Đoán

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Malphite Cẩm Thạch

 • Teemo Thỏ Phục Sinh

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Singed

 • Irelia

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Nocturne

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Riven

 • Fiora

 • Zac

 • Senna

 • Zed

 • Ekko

 • Aatrox

 • Bard

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72598
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2515 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72587
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 4408 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM