Acc #69328: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • K/DA Evelynn

 • SIÊU PHẨM: Akali

 • Xayah Vệ Binh Tinh Tú

 • Lux Vệ Binh Pyjama

 • Tryndamere Quỷ Kiếm

 • Varus Hắc Tinh

 • Warwick Mậu Tuất

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Aatrox Máy Móc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Tryndamere Quốc Vương

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Tristana Yêu Tinh Giáng Sinh

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Evelynn

 • Shaco

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Talon

 • Lux

 • Varus

 • Darius

 • Aatrox

 • Xayah

 • Aphelios

 • Sett

 • Acc #73003
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 6740 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72987
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 3362 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72983
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 6960 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72946
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 66 - Còn 6881 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72907
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 5013 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72875
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5391 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72805
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6505 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM