Acc #69400: Khung Chưa có khung - Rank Sắt II

 • DJ Sona

 • K/DA Kai'Sa

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Kayn Thợ Săn Linh Hồn

 • Lee Sin Quyền Thái

 • Aatrox Máy Móc

 • Annie Hoa Hậu

 • Diana Chiến Thần Bóng Tối

 • Garen Huyết Kiếm

 • Mordekaiser Kị Sĩ Rồng

 • Xin Zhao Chiến Thần

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Sona

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Rumble

 • Nasus

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Fizz

 • Sejuani

 • Diana

 • Kayn

 • Kai'Sa

 • Yasuo

 • Jhin

 • Zed

 • Aatrox

 • Pyke

 • Sett

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72598
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2515 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72587
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 4408 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM