Acc #69463: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Aatrox Máy Móc

 • Yasuo Cao Bồi

 • Mundo Cuồng Loạn

 • Fizz Đánh Cá

 • Garen Huyết Kiếm

 • Nasus Ngân Hà

 • Nunu & Willump Mẫu Giáo

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Urgot

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Janna

 • Taric

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Gragas

 • Yorick

 • Garen

 • Lux

 • Graves

 • Fizz

 • Darius

 • Kayn

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Aatrox

 • Yuumi

 • Neeko

 • Aphelios

 • Sett

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72598
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2515 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72587
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 4408 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM