Acc #69600: Khung Vàng - Rank Bạc II

 • DJ Sona

 • SKT T1 Nami

 • Aatrox Vinh Quang

 • Lulu Vệ Binh Pyjama

 • Veigar Santa Xấu Xa

 • Annie Kinh Dị

 • Lux Đạo Tặc

 • Malphite Nham Thạch

 • Poppy Chiến Thần

 • Xerath Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Morgana

 • Zilean

 • Singed

 • Karthus

 • Rammus

 • Sona

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Orianna

 • Brand

 • Heimerdinger

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Kennen

 • Garen

 • Lux

 • Xerath

 • Ahri

 • Ziggs

 • Lulu

 • Hecarim

 • Kha'Zix

 • Zyra

 • Senna

 • Aatrox

 • Nami

 • Yuumi

 • Neeko

 • Lillia

 • Acc #73010
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 992 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72947
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 85 - Còn 5237 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72939
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 89 - Còn 3023 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72931
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 2910 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72922
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 89 - Còn 2913 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72912
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 85 - Còn 2027 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72895
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 88 - Còn 1116 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72824
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 80 - Còn 6844 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM