Acc #69628: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Malzahar Ngày Tuyết Rơi

 • Nocturne Hồn Ma

 • Tristana Biệt Đội Omega

 • Malphite Bắc Cực

 • Đâu Phải Blitzcrank

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jarvan IV Đồ Long

 • Malphite Đại Pháo

 • Olaf Băng Giá

 • Shaco Công Xưởng

 • Swain Bạo Chúa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Shaco

 • Corki

 • Swain

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Nocturne

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Lee Sin

 • Gragas

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Malzahar

 • Graves

 • Darius

 • Jayce

 • Yasuo

 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72959
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 4530 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72944
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 5786 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72943
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5987 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72932
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 62 - Còn 8840 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72928
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5939 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72927
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5434 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72925
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 123 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM