Acc #70148: Khung Chưa có khung - Rank Sắt II

 • K/DA Ahri

 • Riven Quán Quân 2016

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà

 • Twisted Fate Vũ Khí Tối Thượng

 • SKT T1 Jax

 • SKT T1 Alistar

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Anivia Nữ Hoàng Lễ Hội

 • Jinx Pháo Hoa

 • Annie Gấu Trúc

 • Ashe Freljord

 • Ekko Bão Cát

 • Jarvan IV Biệt Kích

 • Samurai Yi

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Nunu & Willump Mẫu Giáo

 • Swain Bắc Cực

 • Teemo Thỏ Phục Sinh

 • Warwick Sói Lãnh Nguyên

 • Twitch Trung Cổ

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Twitch

 • Anivia

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Swain

 • Jarvan IV

 • Nidalee

 • Riven

 • Shen

 • Ahri

 • Zoe

 • Kindred

 • Jinx

 • Ekko

 • Yone

 • Acc #73010
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 992 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72931
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 2910 THXTrang Phục: 28Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72573
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 77 - Còn 2591 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72490
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 87 - Còn 7840 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72384
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 86 - Còn 6275 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72383
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 85 - Còn 5206 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72347
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 89 - Còn 2179 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72345
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 83 - Còn 8209 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM