Acc #70379: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Singed

 • Evelynn

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Ngộ Không

 • Garen

 • Lux

 • Kha'Zix

 • Aurelion Sol

 • Kayn

 • Kai'Sa

 • Gnar

 • Yuumi

 • Aphelios

 • Pyke

 • Yone

 • Sett

 • Acc #70437
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 9 - Còn 3275 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #70397
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 510 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #70070
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 4840 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69460
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 11 - Còn 2170 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM