Acc #70459: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Yasuo Cao Bồi

 • Kennen Karate

 • Lee Sin Cổ Điển

 • Nunu & Willump Công Xưởng

 • Twisted Fate Cao Bồi

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Urgot

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Singed

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Karma

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Lee Sin

 • Kennen

 • Garen

 • Riven

 • Volibear

 • Zac

 • Yasuo

 • Kindred

 • Zed

 • Yone

 • Acc #73145
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 1504 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #73142
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 21 - Còn 441 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #72582
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 9703 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #72307
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 4269 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #71994
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 3110 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #70453
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 17 - Còn 615 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #70375
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 201 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #70374
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 4105 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM