Acc #70489: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • True Damage Akali

 • riven thần kiếm

 • Nautilus Chinh Phục

 • Gnar Phi Hành Gia

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Talon Huyền Kiếm

 • Jhin Vũ Trụ Hắc Ám

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Teemo Biệt Đội Omega

 • Fizz Biệt Đội Omega

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Ekko Bí Ngô

 • Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối

 • Kindred Siêu Nhân Thiên Ha

 • Gnar Khủng Long Con

 • Akali Nanh Bạc

 • Sĩ Quan Caitlyn

 • Udyr Đai Đen

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Twitch

 • Gangplank

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Udyr

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Talon

 • Riven

 • Fizz

 • Nautilus

 • Syndra

 • Gnar

 • Yasuo

 • Jhin

 • Kindred

 • Ekko

 • Aatrox

 • Yone

 • Lillia

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72466
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 10511 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72250
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 5335 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM