Acc #70531: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

 • SIÊU PHẨM: Yasuo

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Riven Giả Lập

 • Soraka Vệ Binh Tinh Tú

 • Nasus Mậu Tuất

 • Master Yi Thiên Kiếm

 • SKT T1 Zed

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Trọng Tài Katarina

 • Zed Lôi Kiếm

 • Annie Gấu Bé Bỏng

 • Brand Lõi Băng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Katarina Loạn Thế Anh Hùng

 • Ngộ Không Dung Nham

 • Ngộ Không Ngọc Long

 • Warwick Linh Cẩu

 • Annie

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Dr. Mundo

 • Sona

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Nasus

 • Akali

 • Garen

 • Riven

 • Graves

 • Zyra

 • Yasuo

 • Jhin

 • Kindred

 • Zed

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72466
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 10511 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #71964
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 331 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #55375
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 33 - Còn 300 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM