Acc #70844: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi Huyết Nguyệt

 • Taric Tấm Khiên Chói Lóa

 • Caitlyn Giả Lập

 • Singed Ngày Tuyết Rơi

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai

 • Nasus Đại Công Tước

 • Annie Gấu Trúc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Irelia Băng Kiếm

 • Janna Công Nghệ

 • Malphite Máy Móc

 • Mordekaiser Địa Ngục

 • Taric Hồng Ngọc

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Ashe

 • Singed

 • Evelynn

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Irelia

 • Janna

 • Taric

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Brand

 • Nasus

 • Nidalee

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Volibear

 • Draven

 • Syndra

 • Kai'Sa

 • Kindred

 • Ivern

 • Yone

 • Acc #73734
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: BạcTướng: 38 - Còn 3855 THXTrang Phục: 19Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 6
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #72064
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 64 - Còn 200 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74536
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 37 - Còn 625 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74511
  Rank Đơn: Sắt IKhung: BạcTướng: 62 - Còn 4124 THXTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74509
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 6870 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74450
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 5134 THXTrang Phục: 13Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 11
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74440
  Rank Đơn: Đồng IKhung: BạcTướng: 66 - Còn 5731 THXTrang Phục: 25Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #74414
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: BạcTướng: 69 - Còn 881 THXTrang Phục: 29Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM