Acc #70874: Khung Chưa có khung - Rank Đồng I

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Lux Vệ Binh Tinh Tú

 • SKT T1 Lee Sin

 • Jinx Thế Giới Ngầm

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Malphite Hộ Pháp Không Gian

 • Jax Tổ Đội Quản Ngục

 • Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kayle Lục Bảo

 • Lee Sin Thầy Dòng

 • Nasus Pha-ra-ông

 • Đại Đao Pantheon

 • Swain Bắc Cực

 • Annie Sinh Nhật

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Swain

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Rumble

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Pantheon

 • Garen

 • Lux

 • Ahri

 • Graves

 • Volibear

 • Darius

 • Yasuo

 • Kindred

 • Jinx

 • Lucian

 • Zed

 • Pyke

 • Yone

 • Acc #54381
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 26 - Còn 1648 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53581
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 41 - Còn 587 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53533
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 42 - Còn 3972 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53399
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 44 - Còn 1621 THXTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #52915
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 41 - Còn 3687 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74533
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1250 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74489
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 575 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74471
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: BạcTướng: 45 - Còn 1628 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM