Acc #71404: Khung Chưa có khung - Rank Sắt II

 • 70.000đ CARD
 • 56.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #71404

Acc #71404

Acc #71404

 • DJ Sona

 • Riven Quán Quân 2016

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Ashe Thạch Anh

 • Garen Huyết Kiếm

 • Malphite Rêu Phong

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Sona

 • Janna

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Riven

 • Yasuo

 • Zed

 • Ekko

 • Pyke

 • Yone

 • Sett

 • Hộ Vệ Hắc Ngọc 1*

 • Acc #54381
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 26 - Còn 1648 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53581
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 41 - Còn 587 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53533
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 42 - Còn 3972 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #53399
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 44 - Còn 1621 THXTrang Phục: 18Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #52915
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 41 - Còn 3687 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74533
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 1250 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74489
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 575 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 4
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #74471
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: BạcTướng: 45 - Còn 1628 THXTrang Phục: 16Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM