Acc #71569: Khung Bạc - Rank Bạc IV

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Soraka Vệ Binh Tinh Tú

 • Aatrox Huyết Nguyệt

 • Lux Học Viện Chiến Binh

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Bá Tước Kledula

 • Udyr Sứ Giả Long Thần

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Cô Giáo Fiora

 • Yorick Hồ Quang

 • Darius Học Sinh Cá Biệt

 • Ekko Bão Cát

 • Mordekaiser Địa Ngục

 • Pantheon Đồ Long

 • Shyvana Rồng Băng

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Amumu

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Udyr

 • Poppy

 • Gragas

 • Pantheon

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Yorick

 • Garen

 • Talon

 • Riven

 • Lux

 • Xerath

 • Shyvana

 • Fiora

 • Darius

 • Kayn

 • Yasuo

 • Camille

 • Kindred

 • Zed

 • Kled

 • Ekko

 • Qiyana

 • Aatrox

 • Azir

 • Kalista

 • Yone

 • Acc #73003
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 6740 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72987
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 3362 THXTrang Phục: 15Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72983
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 6960 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72946
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 66 - Còn 6881 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72907
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 5013 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72875
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5391 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72805
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6505 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM