Acc #71598: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • Annie Siêu Nhân Thiên Hà

 • Jinx Vệ Binh Tinh tú

 • Lux Vệ Binh Pyjama

 • Miss Fortune Kẹo Ngọt

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Ngộ Không Âm Phủ

 • Yasuo Cao Bồi

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Lux Phù Thủy

 • Lux Hoàng Tộc

 • Sivir Tướng Cướp

 • Annie Sinh Nhật

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Annie

 • Master Yi

 • Sivir

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Lux

 • Volibear

 • Rengar

 • Varus

 • Yasuo

 • Kindred

 • Jinx

 • Yone

 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72959
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 4530 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72944
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 55 - Còn 5786 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72943
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5987 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72932
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 62 - Còn 8840 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72928
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 5939 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72927
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 5434 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72925
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 123 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM