Acc #73517: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • 30.000đ CARD
 • 24.000đ ATM
 • Mua ngay Đặt cọc

Acc #73517

Acc #73517

Acc #73517

 • Garen Huyết Kiếm

 • Nam Tước Von Veigar

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Master Yi

 • Sion

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Heimerdinger

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Talon

 • Rengar

 • Darius

 • Camille

 • Senna

 • Yone

 • Shisa Người Tí Hon Xanh 1*

 • Tinh Linh Cổ Ngữ 1*

 • Tinh Linh Cổ Ngữ 2*

 • Cánh Bạc Demacia 1*

 • Hộ Vệ Đá Quý 1*

 • Rùa Ngọc Thạch 1*

 • Acc #74422
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1285 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74375
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 3005 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74343
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 780 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Vàng IVLinh Thú: 16
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74297
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1210 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74170
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74021
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 860 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73995
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1445 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73922
  Rank Đơn: Sắt IIIKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 896 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM