Acc #74407: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • Gnar Phi Hành Gia

 • Varus Hỏa Ngục

 • Akali Cầu Thủ

 • Darius Siêu Sao Úp Rổ

 • Jinx Pháo Hoa

 • Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

 • Gangplank Lính Chì

 • Garen Huyết Kiếm

 • Morgana Lưu Đày

 • Giáo Sư Ryze

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Twisted Fate

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Amumu

 • Rammus

 • Gangplank

 • Veigar

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Akali

 • Garen

 • Malzahar

 • Talon

 • Ahri

 • Varus

 • Darius

 • Gnar

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Yone

 • Acc #73836
  Rank Đơn: Sắt IKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 2155 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73737
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 98 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73651
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 15 - Còn 1038 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73637
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 3060 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73572
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 41 - Còn 3710 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73568
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 36 - Còn 1559 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72913
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 42 - Còn 2770 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72899
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 10361 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM