Acc #74422: Khung Chưa có khung - Rank Sắt I

 • Miss Fortune Phù Thủy

 • Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ

 • Brand Lõi Băng

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Alistar

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Morgana

 • Kassadin

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Katarina

 • Brand

 • Udyr

 • Ezreal

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Ziggs

 • Camille

 • Yone

 • Acc #74375
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 19 - Còn 3005 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74170
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 210 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #74021
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 860 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73995
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1445 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73794
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 505 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73790
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 4490 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73760
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 13 - Còn 1669 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #73758
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 654 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM