Acc #74473: Khung Chưa có khung - Rank Đồng IV

 • Janna Vệ Binh Tinh Tú

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Nocturne Thần Rừng

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Kindred Siêu Nhân Thiên Ha

 • Ahri Hàn Triều

 • Garen Biệt Kích

 • Janna Giông Tố

 • Nasus Ngân Hà

 • Ninja Rammus

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Warwick Sói Điên

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Twitch

 • Cho'Gath

 • Rammus

 • Janna

 • Karma

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Nocturne

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Akali

 • Garen

 • Ahri

 • Volibear

 • Varus

 • Yasuo

 • Vel'Koz

 • Kindred

 • Yone

 • Sett

 • Acc #74520
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 249 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #74404
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 2751 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #74321
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 36 - Còn 775 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #74066
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 2015 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73982
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 1809 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73967
  Rank Đơn: Đồng IIKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1573 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Đồng IIILinh Thú: 7
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73962
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 180 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73937
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 233 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 4
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM