Acc #77900: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Kayle

 • Miss Fortune

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Garen

 • Kog'Maw

 • Zoe

 • Yasuo

 • Kindred

 • Yone

 • Acc #78022
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 10 - Còn 2020 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM