Acc #78138: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

 • SIÊU PHẨM: Akali

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Draven Đoạt Mệnh

 • Xin Zhao Đồ Long

 • Soraka Hội Chuối Cả Nải

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Shen Ngoại Khoa

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Volibear Thần Sấm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Evelynn

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Swain

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Shen

 • Volibear

 • Rengar

 • Draven

 • Yasuo

 • Zed

 • Yone

 • Acc #71163
  Rank Đơn: Bạc IIIKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1369 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72374
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 2467 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72352
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 1333 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72244
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 47 - Còn 1280 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72192
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 34 - Còn 1734 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72185
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 35 - Còn 2753 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72165
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 33 - Còn 5096 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72151
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 50 - Còn 4390 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM