Acc #78840: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Morgana

 • Caitlyn

 • Brand

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Kha'Zix

 • Darius

 • Kindred

 • Yone