Acc #78879: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • riven thần kiếm

 • Brand Hồ Quang

 • Ivern Siêu Sao Úp Rổ

 • Yasuo Cao Bồi

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Master Yi Sát Thủ

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Warwick Nanh Lửa

 • Xin Zhao Hoàng Gia

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Janna

 • Trundle

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nidalee

 • Garen

 • Riven

 • Zyra

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Ivern

 • Yone

 • Acc #58122
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: BạcTướng: 31 - Còn 741 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #78612
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: SắtTướng: 48 - Còn 338 THXTrang Phục: 12Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #78288
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: ĐồngTướng: 28 - Còn 3215 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72376
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 45 - Còn 5176 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72374
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 54 - Còn 2467 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72352
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 39 - Còn 1333 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72323
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 65 - Còn 3255 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72320
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 68 - Còn 3756 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM