Acc #78891: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Shaco Quân Bài Bí Ẩn

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Ryze

 • Cho'Gath

 • Shaco

 • Janna

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Udyr

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Malzahar

 • Ahri

 • Rengar

 • Yone