Acc #78893: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Malphite

 • Nasus

 • Udyr

 • Ezreal

 • Garen

 • Shen

 • Draven

 • Kha'Zix

 • Yasuo

 • Yone