Acc #78920: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Triệu Tử Long

 • Garen Huyết Kiếm

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sion

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Veigar

 • Malphite

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Fiora

 • Yone