Acc #78942: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Olaf

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Amumu

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Darius

 • Yone