Acc #78961: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Brand Hỏa Linh

 • Annie

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Brand

 • Gragas

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Fizz

 • Yone