Acc #78963: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Tryndamere

 • Evelynn

 • Caitlyn

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Yone