Acc #78964: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Katarina Hội Tử Thần

 • Heimerdinger Luyện Rồng

 • Kindred Lang Dương Vô Thường

 • Volibear Thần Sấm

 • Volibear Dị Giáo Ác Thần

 • Teemo

 • Karma

 • Taric

 • Katarina

 • Heimerdinger

 • Garen

 • Volibear

 • Darius

 • Kayn

 • Kindred

 • Xayah

 • Sett