Acc #78982: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Lux Vệ Binh Tinh Tú

 • Yasuo Huyết Nguyệt

 • Aphelios Ma Sứ

 • Blitzcrank Vạc Lủng

 • Irelia Cao Bồi

 • Nunu & Willump Hiệp Sĩ Giấy

 • Yasuo Cao Bồi

 • Garen Phong Trần

 • Ngộ Không Dung Nham

 • Vi Thanh Lịch

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Vladimir

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Amumu

 • Rammus

 • Irelia

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Maokai

 • Orianna

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Malzahar

 • Lux

 • Quinn

 • Yasuo

 • Zed

 • Vi

 • Aphelios

 • Yone

 • Acc #58352
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 26 - Còn 2880 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79388
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 51 - Còn 450 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79387
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 32 - Còn 1823 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79384
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 1458 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 6
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79380
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 30 - Còn 524 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79366
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 40 - Còn 1360 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79357
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 450 THXTrang Phục: 11Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #79317
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 41 - Còn 1437 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM