Acc #79034: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Ahri Giả Lập

 • Alistar Chinh Phục

 • Graves Tiệc Bể Bơi

 • Ashe Mũi Tên Tình Ái

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Phong Trần

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Teemo

 • Ashe

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Ahri

 • Graves

 • Yasuo

 • Zed

 • Sett