Acc #79035: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • K/DA Evelynn

 • Olaf Đồ Long

 • Lux Vệ Binh Tinh Tú

 • Teemo Biệt Đội Omega

 • Olaf

 • Master Yi

 • Teemo

 • Evelynn

 • Caitlyn

 • Brand

 • Lee Sin

 • Garen

 • Lux