Acc #79193: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Rammus Hậu Vệ

 • Fiddlesticks Tà Thần Tái Thế

 • Garen Huyết Kiếm

 • Rammus Vệ Binh Sa Mạc

 • Annie

 • Twisted Fate

 • Fiddlesticks

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Brand

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux